Advertentie plaatsen

Algemene Voorwaarden van deze website.

Online-aanbieden.nl is een platform waar consumenten en bedrijven aanbiedingen kunnen doen door middel van een advertentie te plaatsen.

Dat kan zowel aanbod of vraag zijn naar bepaalde goederen of diensten.

Om advertenties te kunnen plaatsen dient U een account aan te maken.

De gegevens van uw account moeten de juiste informatie bevatten wat betreft de naam in persoon of bedrijf.

Registreren als bedrijf mag alleen wanneer het bedrijf ook is ingeschreven  bij de KVK.

Advertenties mogen alleen geplaatst worden door de registrant of beheerder van het account.

Het is de registrant of beheerder nadrukkelijk verboden inlognaam en wachtwoord ter beschikking te stellen aan derden.

Advertenties dienen in de Nederlandse taal opgesteld te worden.

De aanbiedingen en de biedingen op dit platform zijn vrijblijvend dus niet bindend.

 

Het is niet toegestaan:

1) Een advertentie te plaatsen die in strijd is met nationale en internationale wetten en regelgeving.

2) Een advertentie te plaatsen met  erotische inhoud of andere zaken in strijd met openbare orde en goede zeden.

3) Een advertentie te plaatsen waar vervalste artikelen worden aangeboden.

4) Waarin een merknaam onrechtmatig wordt gebruikt.

5) Een advertentie te plaatsen met een link welke verwijst naar een website met verboden content zoals kinderporno of ander content in strijd met de openbare orde en goede zeden.

6) Een advertentie die discriminerend is op grond van ras, politieke voorkeur, nationaliteit, geaardheid of enig andere wettelijk verboden discriminerend onderwerp.

7) Een advertentie die misleidend, onjuist of onvolledig is.

8) Een advertentie welke betrekking hebben op kettingbrieven of mlm aanbiedingen.

9) Een advertentie met een link naar een website welke virussen of ander illegaal content in is verwerkt.

10) Een advertentie waar inbreuk wordt gedaan aan intellectueel eigendomsrecht.

11) Een advertentie met een aanbieding voor een financiele lening.

Wanneer wij twijfelen of de inhoud van een advertentie in strijd is met onze voorwaarden nemen wij contact met de adverteerder op.

Wanneer een advertentie in strijd is met de voorwaarden zullen wij de advertentie verwijderen.

Bij herhaling zullen wij het account van betreffende adverteerder verwijderen.

De adverteerder gaat er nadrukkelijk mee akkoord dat wij gerechtigd zijn de advertentie zonder opgave van redenen te verwijderen of het account te blokkeren.

 

 

 

 

online-aanbieden.nl wordt onderhouden door Evesi Media SL (hierna 'Evesi'). Op de inhoud en het gebruik van online-aanbieden.nl zijn onderstaande voorwaarden van toepassing. Het (verdere) gebruik van online-aanbieden.nl houdt aanvaarding van de voorwaarden door de gebruiker in. Evesi behoudt zich het recht voor online-aanbieden.nl alsmede de voorwaarden die op het gebruik daarvan van toepassing zijn, geheel of gedeeltelijk aan te passen, te wijzigen en/of te vervangen. Bezoek deze pagina op online-aanbieden.nl daarom regelmatig om eventuele aanpassingen of wijzigingen te lezen.

Auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten

Alle auteursrechten en andere intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de inhoud en de vormgeving van online-aanbieden.nl, waaronder begrepen de teksten en afbeeldingen, behoren toe aan Evesi, en worden uitdrukkelijk voorbehouden. Hiervan zijn uitgezonderd de teksten en afbeeldingen welke door derden aan Evesi zijn aangeleverd, welke teksten en afbeeldingen onder een licentie worden gebruikt. Anders dan voor persoonlijk gebruik van online-aanbieden.nl, mag niets van online-aanbieden.nl worden verveelvoudigd op welke wijze dan ook, zonder de uitdrukkelijke toestemming van Evesi.

Uitsluiting van aansprakelijkheid

Alle informatie op online-aanbieden.nl is bedoeld voor persoonlijk, niet-commercieel gebruik. Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. Wijzigingen en typefouten worden voorbehouden. Evesi spant zich in om de informatie op online-aanbieden zo volledig en nauwkeurig mogelijk te laten zijn. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor op online-aanbieden.nl verstrekte informatie en ieder gebruik van deze informatie uitdrukkelijk uit. De aanbiedingen op online-aanbieden.nl worden geplaatst door derden en zijn geheel verblijvend. Evesi sluit iedere aansprakelijkheid voor de inhoud en/of juistheid van de door derden op online-aanbieden.nl geplaatste aanbiedingen uitdrukkelijk uit.

Beschikbaarheid

Evesi spant zich in om online-aanbieden.nl zo veel mogelijk beschikbaar te stellen, maar aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele gevolgen van (tijdelijke) niet-beschikbaarheid van online-aanbieden.nl.

Hyperlinks

Hyperlinks op online-aanbieden.nl kunnen leiden naar websites en/of servers die worden onderhouden door anderen dan Evesi. Evesi biedt geen garantie en aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid ten aanzien de informatie op websites die niet door Evesi worden onderhouden, de informatie op websites waarnaar op online-aanbieden.nl wordt verwezen..

Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op deze voorwaarden is Nederlands recht van toepassing. Geschillen voortvloeiende en/of verbandhoudende met deze voorwaarden en/of het gebruik van UwDomein.nl worden bij uitsluiting berecht door de bevoegde rechter in het arrondissement Amsterdam.

Wij gebruiken cookies

Deze website gebruikt cookies om deze website te verbeteren en te analyseren en eventuele relevante advertenties van derde partijen te tonen, meer informatie. Door gebruik te blijven maken van deze website of door op "akkoord" te klikken, geeft u aan akkoord te zijn.

Akkoord